Zielona energia w firmie Auto Hobby!


AUTO HOBBY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii na realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0126/17 pt. „Zielona energia w firmie Auto Hobby sp. z o.o.” 


Celem głównym realizowanego projektu jest wytwarzanie energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne firmy, co pozwoli na ograniczenie emisji CO2. Rezultatem realizacji projektu będzie:

 • Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE
 • Spadek emisji gazów cieplarnianych
 • Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji
 • Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
 • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego


Wartość projektu: 229 386,45 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 121 220,48 PLN.


Napisz do nas


Promocje

 • Promocja kończy się: 31.12.2021

  SERWIS

  Serwis online

  Serwis online
 • Promocja kończy się: 31.12.2021

  SERWIS

  Promocja zestawów paska rozrządu wraz z wymianą

  Promocja zestawów paska rozrządu wraz z wymianą
 • Promocja kończy się: 31.12.2021

  SERWIS

  Opony na sezon zimowy 2021/2022 wraz z montażem

  Opony na sezon zimowy 2021/2022 wraz z montażem
 • Promocja kończy się: 12.02.2022

  SERWIS

  Przegląd przed zakupem

  Przegląd przed zakupem
Pokaż najnowsze promocje Auto Hobby

Aktualności i wydarzenia

Pokaż najnowsze aktualności od Auto Hobby


Opinie